Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Zasady współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie z instytucjami.

Zasady współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie z organem prowadzącym

Burmistrzem Gminy Miasta Lipna

 

 1. Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego.
 2. Zatwierdzenie aneksów dotyczących zmian w organizacji roku szkolnego.
 3. Udział dyrektora w naradach organizowanych przez Burmistrza.
 4. Udział dyrektora w sesjach Rady Miasta.
 5. Sporządzanie projektów budżetu dla Urzędu Gminy Miasta Lipna dotyczącego wydatków na dany rok kalendarzowy.
 6. Przekazywanie zatwierdzonego budżetu na nowy rok kalendarzowy.
 7. Występowanie do Burmistrza z wnioskiem o dokonywanie zmian w budżecie.
 8. Udział pedagoga szkolnego w posiedzeniach komisji przy Urzędzie Gminy Miasta Lipna do rozpatrywania wniosków nauczycieli starających się o dopłatę do czesnego.
 9. Udział dyrektora w pracach komisji awansów zawodowych powołanych przez Burmistrza Gminy Miasta Lipna.
 10. Udział Burmistrza lub przedstawiciela Gminy Miasta Lipna w szkolnych uroczystościach.
 11. Udział szkolnych delegacji w różnych uroczystościach organizowanych przez Burmistrza.
 12. Udział przedstawiciela szkoły w komisji ds. pomocy finansowej na cele zdrowotne działającej przy Gminie Miasta Lipna.

 

 Lipno, dnia 01.09.2007r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 3474
02 czerwca 2011 20:33 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 14:40 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:46 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl