Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin sali gimnastycznej.

Regulamin sali gimnastycznej

Założenia ogólne

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.
 2. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. Uczniów, personel pedagogiczny oraz zrzeszenia i organizacje pozaszkolne obowiązuje zgodnie z niniejszym regulaminem zachowania się na sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach.
 3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.
 4. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, personel pedagogiczny oraz osoby korzystające z sali.
 5. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel, osoba prowadząca zajęcia.

Postanowienia szczegółowe

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie gimnastyczne  (halówki, trampki  itp.), spodenki, koszulka.
 2. Nauczyciele, sędziowie i personel techniczny zawodów wchodzą na salę w obuwiu gimnastycznym.
 3. Należy dbać o to, aby strój gimnastyczny był czysty.
 4. Ze względów higienicznych niewskazane jest pożyczanie stroju gimnastycznego.
 5. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
 6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 7. Grupy ćwiczebne mogą przebywać na sali gimnastycznej tylko w obecności nauczyciela.
 8. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
 9. Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu umowy pisemnej.
 10. Zrzeszenia i organizacje wymienione w pkt. 9 nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z sali gimnastycznej.

Czynności jakich należy dopełnić, by korzystać  z sali gimnastycznej

 1. Zawiązać stowarzyszenie, klub, zespół, drużynę itp.
 2. Wybrać osobę odpowiedzialną za grupę.
 3. Zapoznać się z regulaminem sali gimnastycznej.
 4. Przestrzegać postanowień regulaminu.

Szatnia

 1. Rozbieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą szatnie.
 2. Rozbierający się układa swoje ubranie w określonym porządku.
 3. Dyżurni odpowiadają za ład w szatni i innych pomieszczeniach przez:
  1. Usunięcie pozostałych zanieczyszczeń
  2. Przekazanie zapomnianych przedmiotów właścicielowi

Zachowanie się w Sali gimnastycznej i jej pomieszczeniach

Zabrania się:

 1. Wchodzenia na salę w butach.
 2. Uprawiania ćwiczeń w stroju nie gimnastycznym.
 3. Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami WF.
 4. Brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się.
 5. Wspinania się po drabinkach, kopania piłki w sposób niezorganizowany ze względu na bezpieczeństwo.
 6. Przesuwania sprzętu po parkiecie – sprzęt należy przenosić.

Sala gimnastyczna służy dobru całej młodzieży. Podstawowym warunkiem zdrowotnym wszystkich ćwiczeń jest jak najdalej posunięta higiena pomieszczenia, w którym ćwiczenia się odbywają. Utrzymanie czystości na całej sali wymaga dużego, codziennego wkładu pracy.

 

UWAGA:

 - Na terenie obiektu nie wolno palić papierosów i pić alkoholu.

- Należy punktualnie rozpoczynać zajęcia i punktualnie je kończyć.

 

Lipno, dnia 01.09.2007r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 4414
02 czerwca 2011 20:49 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 14:34 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:58 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl