Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin pracowni zajęć technicznych.

 1.   Wykazywać pełną powagę i zainteresowanie każdą pracą.
 2. Służyć radą i nieść pomoc słabszym kolegom.
 3. Przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa pracy zgodnie z instrukcjami nauczyciela.
 4. Dbać na każdym kroku o wygląd i dobro pracowni podkreślając poziom kultury ucznia.
 5. Wykorzystać czas do maksimum przez umiejętny rozkład narzędzi i odpowiednie ich zastosowanie.
 6. Wykazywać dokładność i staranność w pracy.
 7. Nie niszczyć narzędzi ani materiałów.
 8. Uczeń winien zgłaszać każdą usterkę lub nieprawidłowość w pracy urządzeń lub narzędzi nauczycielowi.
 9. Dbać o należyty stan urządzeń warsztatowych.
 10. Nie rozmawiać podczas pracy jeśli nie wymaga tego konieczność.
 11. Po zakończeniu pracy uczeń winien uporządkować swoje stanowisko i czekać na znak nauczyciela zezwalający na opuszczenie pracowni.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 5696
31 października 2012 20:51 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:59 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl