Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Klasowy program wychowawczy.

KLASOWY  PROGRAM  WYCHOWAWCZY
„ PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY W  KLASIE/ GRUPIE”

  

 

 1. I. TYTUŁ  PROGRAMU:
 2. 

„ PRZYJAZNA KLASA – BEZPIECZNI  UCZNIOWIE”

 

KOORDYNATOR:

 

 1. II.  NASZE CELE PROGRAMOWE:

 

 1. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w klasie.
 2. Integrowanie klasy poczucie bezpieczeństwa, zaufania, przyjaźni.
 3. Wzajemna przyjaźń i współpraca uczniów od budowania zaufania do integracji klasy.
 4. Tworzenie warunków do aktywności uczniów w klasie.

 

 1. III.           NASZE PIORYTETY KIRUNKOWE:

 

 1. Tworzymy klasę eliminując przejawy agresji i przemocy.
 2. Czujemy się bezpiecznie integrując się w zaufaniu i przyjaźni do siebie.
 3. Tworzymy i rozwijamy siebie aktywnie uczestnicząc z życiu klasy.

 

 1. IV.           NASZE CELE – ZADANIA OPERACYJNE:

 

 1. 1.    Eliminować przejawy agresji i przemocy w klasie, a zwłaszcza:
 • dostrzegać agresywne emocje i uczucia,
 • umieć je wyrażać,
 • rozpoznawać przyczyny złości i gniewu,
 • odróżnić zjawisko agresji od przemocy,
 • rozróżnić przyczyny złości i gniewu,
 • rozróżnić zachowania agresywne i asertywne,
 • poznać sposoby radzenia sobie z agresją , przemocą w klasie i sytuacjach życiowych,
 • uświadomić zjawisko przemocy w mediach i relacjach międzyludzkich, poznać prawa człowieka, dziecka, ucznia,
 1. 2.    Wzmocnić więzi ufności, przyjaźni, integracji w klasie , poprawić samopoczucie uczniów i ich bezpieczeństwo, tworząc dobrą atmosferę, aby:
 • dokonać diagnozy: „ GDY W KLASIE DZIEJE SIĘ ZLE... WSZYSCY POWINNI NAUCZYĆ SIĘ ...”,
 • umieć rozwiązywać konflikty
 • przełamywać onieśmielenie,
 • wzajemnie poznawać się, akceptować siebie,
 • budować zaufanie,
 • rozwijać autonomię ( „ JA JESTEM”),
 • umacniać poczucie tożsamości („ WIEM ŻE JESTEM”)
 • doskonalić komunikację, (z „ TY”, na „ JA”),
 • rozwijać empatię i zrozumienie,
 • rozumieć siebie i klasę,
 • nawiązywać nieagresywne kontakty,
 • pokojowo rozwiązywać konflikty,
 • współpracować przyjaźnie w zespole,
 • podejmować decyzje,
 • poznawać sytuacje integrujące grupę,
 • ułożyć regulamin klasowy „ ABY RAZEM BYŁO NAM DOBRZE”,
 1. 3.    Organizować aktywne życie klasy, przeciwdziałać nudzie, mieć wpływ na tworzenie , rozwijanie klasy , siebie, a zwłaszcza:

 

 • planować ofertowo zajęcia i imprezy klasowe,
 • · dokonywać wglądu we własne samopoznanie, osobowość („ JAKI MUSZĘ BYĆ, ABYM MÓGŁ WOGÓLE BYĆ UCZNIEM W TEJ KLASIE?”)
 • · wzmocnić poczucie własnej wartości poprzez inicjatywę  („ JESTEM TYM, KOGO GRAM”), umiejętności , fachowości w realizacji zadań klasowych,
 • · prezentować, kreować siebie ( „ JA JESTEM w TYCH DZIEŁACH, JESTEM TAKI JAK TO DZIEŁO, JESTEM TYM CZEGO DOKONAŁEM”) ,
 • · samodoskonalić, rozwijać poczucie zaradności
 • · ćwiczyć zachowania asertywne,
 • · radzić sobie ze stresem,
 • · opanowywać, przezwyciężać klasową przemoc, agresję,
 • · znać ćwiczenia rozładowujące napięcie,
 • · rozwijać twórczość,
 • · pogłębiać integrację klasową

 

 1. NASZE EFEKTY: W SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH „ KROK PO KROKU”
 2. 

UCZEŃ W KLASIE:

 

 • · tworzy przyjazną atmosferę w klasach,
 • · potrafi eliminować przejawy agresji, przemocy,
 • · umie dokonać ofertowego planowania pracy,
 • · zna zasady współpracy oparte na zaufaniu,
 • · umie podejmować decyzję: „CO MOŻEMY ZROBIĆ, ABY w NASZEJ KLASIE ŻYŁO NAM SIĘ LEPIEJ?”,
 • · ma poczucie sprawstwa, zaradności,
 • · czuje się bezpieczny,
 • · zna zasady dobrej komunikacji,
 • · umie rozwiązywać konflikty, radzić z przemocą,
 • · umie zastosować ćwiczenia eliminując napięcie, złość, gniew,
 • · potrafi prezentować, kreować siebie,
 • · umie integrować się w różnych sytuacjach.

 

 1. SPOSÓB OCENY ( WSKAŹNIKI), STANDARTY OSIĄGNIĘĆ.
 2. 
 1. Test „ GDY w KLASIE ...” wykaże, czy przyjęto dobre kierunki dla poprawy atmosfery, eliminowania agresji, przemocy w klasie.
 2. Wskaźniki ilościowe: liczba uczniów biorących udział       w aktywnych formach pracy klasy ( założenie: KAŻDY UCZEŃ).
 3. Wyniki ankiet, obserwacji: znajomość zjawiska przemocy, agresji, eliminowanie, przestrzeganie praw.

        

BIBLIOGRAFIA

Pufal - Struzik „ Konflikty i agresja w kontaktach interpersonalnych nauczycieli i uczniów”.

 Agresja wśród dzieci i młodzieży.

Obuchowska „ Jak radzić sobie z niechcianymi uczniami”.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 17:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 6681
27 maja 2011 19:19 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 17:53 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl