Zarys historii szkoły

Dnia 31 sierpnia 1960 roku o godzinie 17.00 odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie. Klucz do szkoły wręczył kierownikowi Józefowi Wyszkowskiemu przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lipnie Mieczysław Nogala. W nowej szkole naukę rozpoczęło 829 uczniów, zaś kadrę pedagogiczną stanowiło 21 nauczycieli. Funkcję zastępcy dyrektora szkoły pełniły Jadwiga Zasowska, a później Barbara Alaszkiewicz.

Pierwszą uroczystością w nowo utworzonej szkole było spotkanie uczniów z oficerem Zdzisławem Drewniowskim uświetniające Święto Ludowego Wojska Polskiego, które odbyło się 12 października 1960 roku.

Od samego początku w życie szkoły włączyły się liczne organizacje młodzieżowe: harcerze, PCK, zespól taneczny, SKS. Przy szkole działała modelarnia Ligi Przyjaciół Żołnierzy.

Zwieńczeniem pierwszego w dziejach roku szkolnego 1960/61 była wspaniała wystawa prac wykonanych przez uczniów. Największe zainteresowanie budził dział rysunków i prac ręcznych wykonanych przez uczniów klas V - VII oraz prace kółka historycznego obrazujące powstanie miasta Lipna.

W roku szkolnym 1962/63 zorganizowano trzy klasy szkolne dla dzieci opóźnionych w rozwoju: klasa I, II, III łącznie 43 uczniów. l Września 1965 roku Szkoła Specjalna usamodzielniła się. Stanowisko kierownika objęła Teresa Sworska.

W roku 1971 w szkole zapisanych było 731 uczniów w dwudziestu klasach. Rada Pedagogiczna liczyła wówczas 25 nauczycieli.

10 czerwca 1972 roku "Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego przy PWRN w Bydgoszczy w oparciu o zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 maja 1960 roku Dziennik Urzędowy nr 8 poz. 131 ustala dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie następującą nazwę " Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie". Akt nadania imienia szkole odczytany został przez Inspektora Oświaty Lecha Łańcuckiego. Następnie przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Eugeniusz Młotkowski przekazał szkole sztandar zaprojektowany przez nauczycieli Halinę Pietruszewską i Zofię Czajkowską. Tego dnia odbyło się również przekazanie przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego PZU mgr W. Hrycenko miasteczka komunikacyjnego.

W roku szkolnym 1973/174 Rada Pedagogiczna liczyła 27 nauczycieli. Nowym dyrektorem szkoły został mgr Ryszard Tuliszewski, a zastępcą Barbara Alaszkiewicz.

W roku 1977 połączono szkoły nr 3 i 4. Pierwsze wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej obu szkół odbyło się 17 sierpnia. Dyrektorem naczelnym został mgr Stanisław Kacprowicz, zastępcami natomiast Jadwiga Bełkowska i Teresa Sworska. Po rezygnacji pani Teresy Sworskiej ze względu na stan zdrowia zastępcą dyrektora została mgr Zofia Górska, a od 1988 roku mgr Bonifacy Tułodziecki.

W latach 1982 - 84 szkoła nasza została dwukrotnie uhonorowana "Zbiorową Odznaką za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej" przyznaną przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie.

W końcu roku szkolnego 1985/86 w Szkole Podstawowej Nr 3 i 4 uczyło się 935 uczniów w 34 oddziałach. Pracowało wówczas 47 nauczycieli i 10 pracowników obsługi i administracji. W użytkowaniu były 23 izby lekcyjne, 2 sale gimnastyczne i świetlica.

W roku szkolnym 1987/88 odbyło się otwarcie Izby Kopernikańskiej. Salę wyłożono drewnianą boazerią i umieszczono w niej portret patrona szkoły. Wykonano malowidła ścienne:  kopię rysunku Mikołaja Kopernika i mapę Warmii z czasów życia wielkiego astronoma. Znalazła się tam również ekspozycja pięciu olejnych kopii akwareli J.M. Szancera dotyczących życia Mikołaja Kopernika wykonana przez nauczycielkę szkoły Jadwigę Bartczak.

1 września 1989 roku na emeryturę przeszedł mgr Stanisław Kacprowicz, zaś funkcję dyrektora szkoły objął mgr Mirosław Płukis, natomiast jego zastępcą został mgr Marek Zachacz, a od roku 1990 mgr Marzena Rygielska. Po przejściu na emeryturę mgr Bonifacego Tułodzieckiego w 1990 roku wicedyrektorem Szkoły Specjalnej została mgr Anna MieIczarek.  Decyzją Kuratorium Oświaty we Włocławku z 1996 roku nastąpiło ponowne rozdzielenie szkół.  W związku z tym nastąpiła poprawa bazy lokalowej.

W 2005 roku szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły z klasą”, akcji która przebiegała pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

1 września 2007 roku funkcję dyrektora szkoły objął mgr Jacek Góźdź, zaś wicedyrektorem została mgr Jolanta Kaczorowska.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2012 18:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 3955
03 stycznia 2012 18:59 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
03 stycznia 2012 18:58 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.::Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.::