Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie
http://sp3lipno.bipszkola.pl

Klasowy program wychowawczy.

KLASOWY  PROGRAM  WYCHOWAWCZY
„ PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY W  KLASIE/ GRUPIE”

  

 

 1. I. TYTUŁ  PROGRAMU:
 2. 

„ PRZYJAZNA KLASA – BEZPIECZNI  UCZNIOWIE”

 

KOORDYNATOR:

 

 1. II.  NASZE CELE PROGRAMOWE:

 

 1. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w klasie.
 2. Integrowanie klasy poczucie bezpieczeństwa, zaufania, przyjaźni.
 3. Wzajemna przyjaźń i współpraca uczniów od budowania zaufania do integracji klasy.
 4. Tworzenie warunków do aktywności uczniów w klasie.

 

 1. III.           NASZE PIORYTETY KIRUNKOWE:

 

 1. Tworzymy klasę eliminując przejawy agresji i przemocy.
 2. Czujemy się bezpiecznie integrując się w zaufaniu i przyjaźni do siebie.
 3. Tworzymy i rozwijamy siebie aktywnie uczestnicząc z życiu klasy.

 

 1. IV.           NASZE CELE – ZADANIA OPERACYJNE:

 

 1. 1.    Eliminować przejawy agresji i przemocy w klasie, a zwłaszcza:
 1. 2.    Wzmocnić więzi ufności, przyjaźni, integracji w klasie , poprawić samopoczucie uczniów i ich bezpieczeństwo, tworząc dobrą atmosferę, aby:
 1. 3.    Organizować aktywne życie klasy, przeciwdziałać nudzie, mieć wpływ na tworzenie , rozwijanie klasy , siebie, a zwłaszcza:

 

 

 1. NASZE EFEKTY: W SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH „ KROK PO KROKU”
 2. 

UCZEŃ W KLASIE:

 

 

 1. SPOSÓB OCENY ( WSKAŹNIKI), STANDARTY OSIĄGNIĘĆ.
 2. 
 1. Test „ GDY w KLASIE ...” wykaże, czy przyjęto dobre kierunki dla poprawy atmosfery, eliminowania agresji, przemocy w klasie.
 2. Wskaźniki ilościowe: liczba uczniów biorących udział       w aktywnych formach pracy klasy ( założenie: KAŻDY UCZEŃ).
 3. Wyniki ankiet, obserwacji: znajomość zjawiska przemocy, agresji, eliminowanie, przestrzeganie praw.

        

BIBLIOGRAFIA

Pufal - Struzik „ Konflikty i agresja w kontaktach interpersonalnych nauczycieli i uczniów”.

 Agresja wśród dzieci i młodzieży.

Obuchowska „ Jak radzić sobie z niechcianymi uczniami”.