Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Organy
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Pracownicy niepedagogiczni
Statut Szkoły
Przyjmowanie interesantów i sposób załtwiania spraw.
Regulaminy i instrukcje.
Regulamin , kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej.
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie.
Regulamin organizacyjny.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin wewnętrzy szkoły.
Zasady współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie z instytucjami.
Regulamin kontroli zarządczej.
Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.
Kryteria oceny pracy nauczyciela.
Procedury wydawania świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej.
Regulamin dyżurów nauczycieli.
Regulamin głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora szkoły.
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz instrukcja dla opiekunów szkolnej wycieczki autokarowej.
Instrukcja kancelaryjna.
Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.
Regulamin stołówki szkolnej.
Regulamin pracowni informatycznej.
Regulamin sali gimnastycznej.
Regulamin korzystania z boiska szkolnego.
Regulamin pracowni zajęć technicznych.
Regulamin świetlicy szkolnej.
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych
Zasady udostępniania informacji.
Programy.
Program wychowawczy szkoły.
Program profilaktyczny.
Klasowy program wychowawczy.
Programy nauczania.
Zarys historii szkoły
Baza szkoły
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl