Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

25 listopada 2013 14:37 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:36 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:36 (Dariusz Onoszko) Osoby: Marta Kowalska: Dodanie osoby.
25 listopada 2013 14:35 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:34 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:34 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:32 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:31 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:31 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:30 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:30 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:30 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:29 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:28 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:28 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:28 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:27 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:27 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 14:26 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 13:42 (Dariusz Onoszko) Zakładki: Przyjmowanie interesantów i sposób załtwiania spraw.: Zmiana treści zakładki.
25 listopada 2013 12:51 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 12:50 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 listopada 2013 12:48 (Dariusz Onoszko) Osoby: Paulina Chrabąszczewska: Dodanie osoby.
25 listopada 2013 12:48 (Dariusz Onoszko) Osoby: Joanna Frymarkiewicz: Dodanie osoby.
25 listopada 2013 12:46 (Dariusz Onoszko) Zakładki: Pracownicy niepedagogiczni: Zmiana treści zakładki.
25 listopada 2013 12:34 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Skarbnik.
25 listopada 2013 12:34 (Dariusz Onoszko) Osoby: Tatiana Jagielska: Dodanie osoby.
25 listopada 2013 12:31 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Sekretarz.
25 listopada 2013 12:31 (Dariusz Onoszko) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Przewodniczący.
25 listopada 2013 12:28 (Dariusz Onoszko) Zakładki: Kryteria oceny pracy nauczyciela.: Zmiana treści zakładki.
25 listopada 2013 12:25 (Dariusz Onoszko) Zakładki: Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie.: Zmiana treści zakładki.
11 października 2013 12:36 (Dariusz Onoszko) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: członek.
11 października 2013 12:35 (Dariusz Onoszko) Osoby: Aleksandra Suska: Dodanie osoby.
11 października 2013 12:35 (Dariusz Onoszko) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: członek.
11 października 2013 12:34 (Dariusz Onoszko) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: członek.
11 października 2013 12:34 (Dariusz Onoszko) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: członek.
11 października 2013 12:33 (Dariusz Onoszko) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: członek.
11 października 2013 12:33 (Dariusz Onoszko) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: członek.
11 października 2013 12:32 (Dariusz Onoszko) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: członek.
11 października 2013 12:32 (Dariusz Onoszko) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: skarbnik.
11 października 2013 12:31 (Dariusz Onoszko) Osoby: Paulina Hass: Dodanie osoby.
11 października 2013 12:30 (Dariusz Onoszko) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: w-ce przewodniczący.
11 października 2013 12:30 (Dariusz Onoszko) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Przewodniczący.
11 października 2013 12:28 (Dariusz Onoszko) Osoby: Mateusz Piotrkiewicz: Dodanie osoby.
11 października 2013 12:28 (Dariusz Onoszko) Osoby: Anita Jankowska: Dodanie osoby.
11 października 2013 12:28 (Dariusz Onoszko) Osoby: Roksana Dąbrowska: Dodanie osoby.
11 października 2013 12:27 (Dariusz Onoszko) Osoby: Emil Fornalski: Dodanie osoby.
11 października 2013 12:27 (Dariusz Onoszko) Osoby: Joanna Śliwińska: Dodanie osoby.
Ilość wyświetleń: 16982
Realizacja: Superszkolna.pl