Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie
http://sp3lipno.bipszkola.pl

Statystyki

Osoby:
200654
Dane główne
53682
Zakładki: Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.
22512
Rejestr zmian
16187
Zakładki: Regulamin kontroli zarządczej.
14297
Zakładki: Regulamin , kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej.
13353
Zakładki: Regulamin organizacyjny.
12229
Zakładki: Regulamin głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora szkoły.
11522
Organy: Rada Pedagogiczna
11423
Organy: Samorząd Uczniowski
9572
Zakładki: Kryteria oceny pracy nauczyciela.
9566
Organy: Rada Rodziców
9534
Zakładki: Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych.
8765
Zakładki: Statut Szkoły
8053
Zakładki: Instrukcja kancelaryjna.
7399
Zakładki: Procedury wydawania świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej.
6511
Zakładki: Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.
6312
Zakładki: Klasowy program wychowawczy.
6157
Zakładki: Regulamin pracowni zajęć technicznych.
5425
Zakładki: Regulamin stołówki szkolnej.
5137
Organy: Dyrekcja
5012
Stanowiska
4932
Zakładki: Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz instrukcja dla opiekunów szkolnej wycieczki autokarowej.
4884
Statystyka
4424
Zakładki: Program wychowawczy szkoły.
4367
Zakładki: Regulamin dyżurów nauczycieli.
4355
Zakładki: Pracownicy niepedagogiczni
4237
Zakładki: Regulamin świetlicy szkolnej.
4192
Zakładki: Regulamin sali gimnastycznej.
4104
Zakładki: Regulamin wewnętrzy szkoły.
4084
Zakładki: Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie.
4072
Zakładki: Regulamin korzystania z boiska szkolnego.
3891
Zakładki: Programy nauczania.
3781
Redakcja biuletynu
3774
Zakładki: Przyjmowanie interesantów i sposób załtwiania spraw.
3568
Zakładki: Regulamin pracowni informatycznej.
3551
Zakładki: Regulamin Rady Rodziców
3502
Zakładki: Zarys historii szkoły
3480
Zakładki: Program profilaktyczny.
3301
Zakładki: Zasady udostępniania informacji.
3240
Zakładki: Zasady współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie z instytucjami.
3236
Zakładki: Baza szkoły
2961
Zakładki: Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2853
Zakładki: Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
2347
Zakładki: Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych
1483
Zakładki: Regulaminy i instrukcje.
1478
Zakładki: Programy.
1424
Zakładki: Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
1335