Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie
http://sp3lipno.bipszkola.pl

Statystyki

Osoby: 209288
Dane główne 64561
Zakładki: Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 23293
Rejestr zmian 17896
Zakładki: Regulamin kontroli zarządczej. 14865
Zakładki: Regulamin głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora szkoły. 13986
Zakładki: Regulamin , kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej. 13844
Zakładki: Regulamin organizacyjny. 12664
Organy: Rada Pedagogiczna 12251
Organy: Samorząd Uczniowski 10356
Zakładki: Kryteria oceny pracy nauczyciela. 10346
Organy: Rada Rodziców 10313
Zakładki: Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych. 9340
Zakładki: Statut Szkoły 9309
Zakładki: Instrukcja kancelaryjna. 7715
Zakładki: Procedury wydawania świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej. 6729
Zakładki: Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami. 6685
Zakładki: Klasowy program wychowawczy. 6593
Zakładki: Regulamin pracowni zajęć technicznych. 5637
Zakładki: Regulamin stołówki szkolnej. 5409
Organy: Dyrekcja 5346
Zakładki: Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz instrukcja dla opiekunów szkolnej wycieczki autokarowej. 5162
Stanowiska 5162
Statystyka 4860
Zakładki: Program wychowawczy szkoły. 4647
Zakładki: Regulamin dyżurów nauczycieli. 4632
Zakładki: Regulamin świetlicy szkolnej. 4475
Zakładki: Pracownicy niepedagogiczni 4428
Zakładki: Regulamin sali gimnastycznej. 4351
Zakładki: Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie. 4347
Zakładki: Regulamin wewnętrzy szkoły. 4336
Zakładki: Programy nauczania. 4244
Zakładki: Regulamin korzystania z boiska szkolnego. 4055
Redakcja biuletynu 4013
Zakładki: Regulamin pracowni informatycznej. 3822
Zakładki: Zarys historii szkoły 3785
Zakładki: Przyjmowanie interesantów i sposób załtwiania spraw. 3758
Zakładki: Regulamin Rady Rodziców 3719
Zakładki: Program profilaktyczny. 3518
Zakładki: Zasady współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie z instytucjami. 3412
Zakładki: Zasady udostępniania informacji. 3404
Zakładki: Baza szkoły 3149
Zakładki: Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 3007
Zakładki: Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 2567
Zakładki: Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych 1674
Zakładki: Regulaminy i instrukcje. 1592
Zakładki: Programy. 1536
Zakładki: Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego 1516