Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie
http://sp3lipno.bipszkola.pl

Statystyki

Osoby:
203274
Dane główne
56015
Zakładki: Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.
22661
Rejestr zmian
16556
Zakładki: Regulamin kontroli zarządczej.
14384
Zakładki: Regulamin , kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej.
13456
Zakładki: Regulamin głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora szkoły.
12955
Zakładki: Regulamin organizacyjny.
12332
Organy: Rada Pedagogiczna
11597
Zakładki: Kryteria oceny pracy nauczyciela.
9776
Organy: Samorząd Uczniowski
9748
Organy: Rada Rodziców
9709
Zakładki: Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych.
8885
Zakładki: Statut Szkoły
8175
Zakładki: Instrukcja kancelaryjna.
7470
Zakładki: Procedury wydawania świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej.
6558
Zakładki: Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.
6381
Zakładki: Klasowy program wychowawczy.
6238
Zakładki: Regulamin pracowni zajęć technicznych.
5474
Zakładki: Regulamin stołówki szkolnej.
5183
Organy: Dyrekcja
5077
Stanowiska
4992
Zakładki: Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz instrukcja dla opiekunów szkolnej wycieczki autokarowej.
4952
Statystyka
4515
Zakładki: Program wychowawczy szkoły.
4424
Zakładki: Regulamin dyżurów nauczycieli.
4415
Zakładki: Pracownicy niepedagogiczni
4278
Zakładki: Regulamin świetlicy szkolnej.
4255
Zakładki: Regulamin sali gimnastycznej.
4156
Zakładki: Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie.
4137
Zakładki: Regulamin wewnętrzy szkoły.
4134
Zakładki: Regulamin korzystania z boiska szkolnego.
3921
Zakładki: Programy nauczania.
3832
Redakcja biuletynu
3817
Zakładki: Regulamin pracowni informatycznej.
3609
Zakładki: Przyjmowanie interesantów i sposób załtwiania spraw.
3608
Zakładki: Regulamin Rady Rodziców
3555
Zakładki: Zarys historii szkoły
3554
Zakładki: Program profilaktyczny.
3345
Zakładki: Zasady współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie z instytucjami.
3272
Zakładki: Zasady udostępniania informacji.
3271
Zakładki: Baza szkoły
3015
Zakładki: Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2889
Zakładki: Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
2396
Zakładki: Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych
1517
Zakładki: Regulaminy i instrukcje.
1500
Zakładki: Programy.
1442
Zakładki: Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
1376