Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie
http://sp3lipno.bipszkola.pl

Statystyki

Osoby:
198222
Dane główne
51549
Zakładki: Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.
22335
Rejestr zmian
15857
Zakładki: Regulamin kontroli zarządczej.
14191
Zakładki: Regulamin , kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej.
13233
Zakładki: Regulamin organizacyjny.
12098
Organy: Rada Pedagogiczna
11273
Zakładki: Regulamin głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora szkoły.
10445
Organy: Samorząd Uczniowski
9435
Zakładki: Kryteria oceny pracy nauczyciela.
9396
Organy: Rada Rodziców
9393
Zakładki: Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych.
8644
Zakładki: Statut Szkoły
7945
Zakładki: Instrukcja kancelaryjna.
7328
Zakładki: Procedury wydawania świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej.
6462
Zakładki: Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.
6244
Zakładki: Klasowy program wychowawczy.
6052
Zakładki: Regulamin pracowni zajęć technicznych.
5367
Zakładki: Regulamin stołówki szkolnej.
5062
Organy: Dyrekcja
4950
Stanowiska
4870
Zakładki: Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz instrukcja dla opiekunów szkolnej wycieczki autokarowej.
4807
Statystyka
4348
Zakładki: Program wychowawczy szkoły.
4292
Zakładki: Regulamin dyżurów nauczycieli.
4287
Zakładki: Pracownicy niepedagogiczni
4183
Zakładki: Regulamin świetlicy szkolnej.
4123
Zakładki: Regulamin sali gimnastycznej.
4044
Zakładki: Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie.
4013
Zakładki: Regulamin wewnętrzy szkoły.
4013
Zakładki: Regulamin korzystania z boiska szkolnego.
3848
Redakcja biuletynu
3726
Zakładki: Programy nauczania.
3726
Zakładki: Przyjmowanie interesantów i sposób załtwiania spraw.
3525
Zakładki: Regulamin pracowni informatycznej.
3483
Zakładki: Regulamin Rady Rodziców
3454
Zakładki: Zarys historii szkoły
3414
Zakładki: Program profilaktyczny.
3241
Zakładki: Zasady udostępniania informacji.
3208
Zakładki: Zasady współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie z instytucjami.
3197
Zakładki: Baza szkoły
2928
Zakładki: Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2819
Zakładki: Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
2296
Zakładki: Regulaminy i instrukcje.
1449
Zakładki: Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych
1439
Zakładki: Programy.
1408
Zakładki: Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
1302